Facade Services

Transformatie Trinity Towers Amsterdam – Update

Transformatie Trinity Towers Amsterdam - Update

De Nederlandse woningmarkt staat voor een grote woningbouwopgave in de komende decennia. Door de transformatie van commercieel vastgoed naar woningen kan hier veel winst worden geboekt. Zo worden ook de Trinity Towers in Amsterdam omgetoverd tot mooie appartementen. In opdracht van Bouwbedrijf Moonen gaan wij de 3 torens transformeren met Avery Dennison Façade Film waardoor veel van de gevel en kozijnelementen behouden zullen blijven. Ondertussen hebben we al een groot deel van de torens in de nieuwe stijl getransformeerd en is een deel van de torens al in gebruik genomen.