Facade Services

Trinity Buildings

KLANT

KLANT

Bouwgroep Moonen

DOELGROEP

DOELGROEP

Bouwbedrijf

DATUM

DATUM

december 2019

PLAATS

PLAATS

Amsterdam

Omschrijving werkzaamheden

Drie grote kantoortorens worden getransformeerd tot appartementen. Als besparende maatregel heeft de bouwonderneming gezocht naar alternatieven voor het vervangen van het grote aluminium raster en de panelen. Door samen vooraf te inventariseren, kwamen we tot het plan om de geveldelen te voorzien van een duurzame folie.

Voorbereidende werkzaamheden

De ondergrond bleek in goede staat voor het aanbrengen van folie. Binnen de grootschalige renovatie waren wij een klein onderdeel. Het was zaak om de uitvoering zo strak mogelijk te plannen, zodat de verschillende werkzaamheden en het gebruik van de onderhoudsinstallaties goed in elkaar overliepen. Hiervoor was nauwe afstemming met de opdrachtgever nodig.

Resultaat

Een fantastisch project met een mooi resultaat!

Facts